Nytt om Nasjonalt lånekort

Trenger biblioteket nye Nasjonale lånekort? Her får du vite mer om hvordan du går fram. Og hva blir veien videre for Nasjonalt lånekort?

Hvorfor Nasjonalt lånekort?
Nasjonalt lånekort kan brukes til å låne bøker og annet materiale i alle landets bibliotek. I tillegg gir lånekortet tilgang til bibliotekenes tjenester på nett, for eksempel å legge inn reserveringer, låne e-bøker eller bestille bøker i Biblioteksøk. I mange bibliotek kan lånekortet brukes som «nøkkel» til meråpent bibliotek. Nasjonalt lånekort gir også tilgang til NFIs tjeneste Filmbib.

Hvordan får jeg nye kort?
Bibliotekene kan selv velge hvor nye lånekort skal bestilles, men lånekortene må innfri et sett med krav for å kunne kalle seg Nasjonale lånekort. Et svært viktig krav er at de nye kortene må ha et unikt lånernummer. Dette sikres ved at biblioteket reserverer en egen nummerserie i en tjeneste som er knyttet til Nasjonalt lånerregister.

Et bibliotek som unnlater å reservere en egen nummerserie og dermed tar i bruk lånernummerserier som andre bibliotek bruker, vil være ansvarlig for å få ryddet slik at lånernummer som er brukt av flere, fjernes. Dette må gjøres av Bibliotek-Systemer AS som drifter tjenesten og bibliotekets leverandør av biblioteksystem.

Registrer nummerserier på Nasjonalt lånekorts hjemmeisder

Videreutvikling av Nasjonalt lånekort
Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023 Rom for demokrati og dannelse slår fast at Nasjonalt lånekort skal videreutvikles til å bli en mer tidsriktig tjeneste for lånerne og bibliotekene. Lånerne skal kunne registrere seg som nye brukere på nett, og foreldre skal kunne bestille lånekort til sine barn.

I tillegg til et fysisk lånekort skal lånekortet kunne være tilgjengelig på mobile enheter.