Bibliotekkortet- versjon 2

Bibliotekkortet er et lånekort som er felles for alle bibliotek i landet. I stedet for å ha mange ulike kort, trenger brukeren bare ett.

Bibliotekkortet gir brukerne gratis tilgang til bibliotektjenester der de bor. I tillegg gir lånekortet tilgang til bibliotekenes tjenester på nett, for eksempel å legge inn reserveringer, låne e-bøker eller bestille bøker i Biblioteksøk. I mange bibliotek kan lånekortet brukes som «nøkkel» til meråpent bibliotek. Nasjonalt lånekort gir også tilgang til NFIs tjeneste Filmbib.

Det felles nasjonale lånekortet fikk nytt navn og nytt design i 2023 og heter nå Bibliotekkortet.  

 Vi har samlet all informasjonen til sluttbruker på en egen side bibliotekkortet.no.  All informasjon om kortet som går til  bibliotekansatte er på denne siden.