Generelle betingelser

Beskyttelse av personopplysninger

Utvekslingen fra det felles nasjonale låneregisteret gjøres i kryptert form og bare mellom betrodde parter der forholdet reguleres av en databehandleravtale. Før brukeren godkjenner å å blir låner ved et bibliotek, blir det kun utvekslet et minimum av informasjon for identifisering.  Det blir aldri utvekslet opplysninger om utlån, utestående purringer eller erstatningskrav.

  • Lese personvernerklæringen

Vi legger til rette for både to-faktor og ID-porten ved pålogging. Brukerne vil altså kunne bruke ID-Porten på bibliotekkortet.no, og selv velge sikkerhetsnivå. Men sikkerhetsnivået brukeren velger er noe hvert enkelt biblioteksystem må støtte.

En bibliotekansatt får kun opp en begrenset del av personopplysningene for en bruker ved å slå opp i katalogen . Den bibliotekansatte  får først alle opplysninger når brukeren har samtykket til å bli lagt til det enkelte biblioteket.

Utmelding

Det er  også mulig for brukeren å slette seg i det nasjonale registeret for bibliotekkortet. Men siden brukerne kan ha utestående lån, purringer, erstatningskrav eller annet vil de fortsatt være lånere ved de ulike bibliotekene. Dette vil de få beskjed om ved utmelding, sammen med en liste over hvilke bibliotek de fortsatt er lånere ved. De vil i tillegg bli slettet ved inaktivitet etter tre år, men først etter å ha mottatt et varsel. All aktivitet blir regnet med, som utlån, bestillinger og de ulike tjenestene for lån av e-bøker, film, osv.  

Bibliotekkortet for barn

Denne teksten er ikke riktig, og derfor ikke ferdig! Bibliotekkkortet vil trenge en oppdatering før vi har en løsning på plass. Retningslinjer fra Datatilsynet og Forbrukerombudet tilsier behov for foreldres samtykke for barn under 15 år.

For å få Bibliotekkortet må en kunne logge på med ID-porten eller Feide. (Bank-ID for de mellom 13 og 17 avhenger av foresattes Bank-ID.)

Autentisering

Gjestebruker

Nasjonalbiblioteket har ansvaret

Nasjonalbiblioteket har det overordnede ansvaret for Bibliotekkortet og  nasjonalt lånerregister. Henvendelser kan rettes til: bibliotekkortet@nb.no. Nasjonalt lånerregister driftes av Bibliotek-Systemer AS.