Hvordan registrere brukere til Bibliotekortet

En ny bruker?

Biblioteket velger selv om dere vil utstede lokale lånekort eller Bibliotekkortet. Vi vil anbefale å gi alle brukere det nasjonale lånekortet bibliotekkortet for flest og best tjenester. Vi anbefaler å gi lokale kort til lokale institusjoner slik som barnehager og skoler.

Brukerne kan få bibliotekkortet ved å møte opp hos sitt lokale bibliotek eller ved å registrere seg via nettsiden bibliotekkortet.no.

Biblioteket der lånekortet blir opprettet, blir automatisk brukerens hjemmebibliotek.

Dersom brukeren får kortet gjennom nettsiden www.bibliotekkortet.no krever tjenesten at man logger seg på med ID-porten. Da må hen også velge et bibliotek å høre til. Brukeren får et digitalt lånekort med strekkode som kan brukes på biblioteket som et vanlig lånekort. Når Bibliotekkortet skal brukes første gang i biblioteket, må kortet aktiveres der.

Alle enkeltbibliotek har sine lokale låneregler som må aksepteres, og alle digitale tjenester og e-ressurser er i dag kjøpt og knyttet opp til det enkelte bibliotek, og ikke nasjonalt (bortsett fra bibsøk og filmbib). Derfor må brukerne bli låner ved hvert bibliotek de ønsker å benytte tjenestene til.

Følgende opplysninger blir registrert:

Lånenummer

Navn

Fødselsnummer

Adresseopplysninger

Telefonnummer

E-postadresse

Hvilke bibliotek man er låner ved

*Det nasjonale registeret til Bibliotekkortet er koblet opp mot Folkeregisteret. Den folkeregistrerte adressen er primæradressen i Bibliotekkortet, og kan ikke endres. Man kan registrere midlertidige adresser som kan brukes om det er nødvendig.

Oppgradere et lokalt kort?

I Bibliofil kan en bruker oppgradere til bibliotekkortet selv, dersombibliotekkortet har en integrasjon mot ID-porten. [VU1] [IS2] Ellers er det noe en bibliotekansatt må gjøre for brukeren.

Hvis låneren har et lokalt lånekort ved f.eks. Rana bibliotek og så oppretter et digitalt Bibliotekkort vil låneren to separate kort. Ett lokalt og et nasjonalt.
Når låneren kommer til Rana bibliotek må det nye Bibliotekkortet knyttes til Rana bibliotek. Og det gamle lokale kortet kan kasseres.

Opprette kun digitalt kort?

Om brukeren har opprettet et kort selv, men ønsker et trykt kort må de gå til et bibliotek og be om å få et. Biblioteket vil da slette det gamle digitale, og gi låneren et nytt kort. Det blir da koblet til kontoen som brukeren allerede har opprettet. [VU3] [IS4]