Å kjøpe nye lånekort og reservere nummerserier for Bibliotekkortet

Fysiske utgaver av Bibliotekkortet må bibliotekene selv kjøpe og få trykket lånenumre på. For å unngå at brukere får utdelt like nummer på kortene, må hvert bibliotek hente lånenumre ut fra et felles register. 

Her kan du reservere en serie med nummer som du kan trykke på lånekortene. For å kunne reservere lånenummerserie må du oppgi biblioteknummer og autorisasjonskode. Autorisasjonskoden er den samme som brukes i forbindelse med fjernlån i Bibsøk. Videre oppgir du det antall lånenumre du trenger, det vil si det antall lånekort du skal kjøpe.

Når du har fått nummerserien oppgir du denne ved bestilling av lånekortene hos din leverandør.

Vennligst ikke reserver flere numre enn biblioteket kommer til å trenge.

Bestill nummerserie fra Biblioteksentralen

Se hvilke nummer du har fra før:

Et bibliotek som unnlater å reservere en egen nummerserie og som bruker lånenummer som er identiske med andre biblioteks nummer, er ansvarlig for å få ryddet slik at lånernummer som er brukt av flere, fjernes. Dette må gjøres av Bibliotek-Systemer AS. Ta kontakt her.

Inn med rett adresse.