Endringer i Dewey : Grafisk design og kommunikasjonsdesign

Det er nå gjennomført større endringer i Dewey når det gjelder numrene for kommunikasjonsdesign, visuell design og grafisk design. Dette er de mest omfattende endringene siden DDC23 ble lansert.