Hopp til innhold

Presentasjoner fra Flerkulturelt bibliotekmøte 31. mai 2022

Nasjonalbiblioteket inviterte til Flerkulturelt bibliotekmøte 31. mai 2022 – Innenfor/Utenfor

Kulturinstitusjoner der minoriteter er ansatt eller tilknyttet har oftere mangfoldige program eller innhold som er relevant for minoritetsgrupper. Dette er et viktig funn i Kulturrådets spørreundersøkelse om mangfoldet i norsk kultur.

På denne konferansen ønsker vi å belyse betydningen av mangfold i alle ledd av kulturell virksomhet, mekanismer for utstøtning, metoder for inkludering, betydningen av mangfoldige nettverk, og å bruke lokale ressurser.

Et utvalg presentasjoner fra møtet :

Hvordan lager man et relevant bibliotekprogram som treffer bredt? Hvem ansetter man til å gjøre jobben?

Selma Benmalek, Programansvarlig, Deichman Holmlia.

Leser Søker Bok: Krysspunkt-prosjektet «Krysspunkt – der dikt bygger broer»

«Krysspunkt» er et lese- og dialogprosjekt med utgangspunkt i parallellellspråklige diktsamlinger for elever på videregående skole. I prosjektet bruker man dikt som springbrett til refleksjon og diskusjon.

BITA – Bibliotekarer i Tværkulturelt Arbeide om dannelsen av Nordisk biblioteksnetværk.