Hopp til innhold

Inspirasjon

Vi vil inspirere barnehager, skoler, bibliotek,eldresenter, asylmottak og andre til å aktivt markere morsmålsdagen 21. februar. Her finner du ideer til hvordan dagen kan feires!

Finn samarbeidspartnere

Planlegg i god tid og ta kontakt med de du tror kan tenke seg å være med å markere dagen. I barnehager kan foreldre være interessert i å bidra med opplesninger eller fortellinger. Har foreldre bakgrunn fra ulike land, kan det bli mange spennende historier på ulike språk.

Asyl- og flyktningmottak har beboere som kan ønske å bli kjent og etablere nettverk både med institusjoner og personer i det landet de har kommet til.

Lokale frivillige organisasjoner innenfor håndarbeid, idrett, matlaging og litteratur kan utfordres til å ta et bredt perspektiv på en inkluderende aktivitet i nærmiljøet. Forslag til aktiviteter

Forslag til aktiviteter 

Eksempler på hva andre har gjort

Upper Hutt City Library, New Zealand har engasjert lokalbefolkningen som kan kinesisk til å lage navnelapper. En flott aktivitet som kan viderebrukes. Det trenger ikke å være kinesisk, man få noen til å skrive navn på arabisk, persisk, russisk, thai, tigrinja osv. Her er en mal til navnelapper som dere kan bruke.

Fra Upper Hut Librarys arrangement om kinesiske navn.

Larvik kommune feiret morsmålsdagen 2019 ved å invitere barnehager til biblioteket. Det var fellessamling med eventyr og sang på flere språk. Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) var med og har laget en kort videosnutt av feiringen.

Tospråklig avdeling i Porsgrunn fremførte forestillingen «De ubudne gjestene» for barnehagene de besøkte. I år ble fortelling fortalt og dramatisert på 6 språk. Den gamle kona snakket arabisk, spurven og kråka vietnamesisk, katten sorani, hunden somali og kua bosnisk mens fortelleren brukte norsk. Et lite eventyr i seg selv. I tillegg ble det sunget og telt på de samme språkene.

Kristiansand katedralskole Gimle har et stort mangfold av elever og det snakkes 50 ulike språk på skolen. Skolen ønsket å hylle det språklige mangfoldet og har dekorert en av trappene på skolen med «Ha en fin dag»-hilsen på 20 ulike språk.

Trappa med hilsner. Gjengitt med tillatelse.

Fra Stiftelsen Det Norske Veritas Barnehage: «Vi markerte Morsmålsdagen i barnehagen mandag 23. februar. Alle avdelingene hadde en felles samling hvor tema var hvilke språk vi snakker i vår barnehage. Vi snakket om hva som var morsmålet vårt og det er forskjellig hvor mange språk vi kan. Vi gikk gjennom alle språkene ved å se på flagg, bokstaver, si hei, telle til fem og alle barn og voksne kom opp når vi snakket om deres språk. Det var veldig flott å se hvordan barna reagerte. De strålte og var ivrige til å komme opp og stå foran resten. Både voksne og barn sang på sine språk. Det var en flott stund!»

Vest-Agder fylkesbibliotek har sammen med fortellerne Rania Ibrahim og Nina Næsheim utviklet en tospråklig forestilling i anledning Den internasjonale Morsmålsdagen 2017. Fem bibliotek i fylket fikk besøk av fortellerne som fortalte og sang på både norsk og arabisk. Barna var svært delaktige under hele forestillingen og lærte bl.a. å hilse og takke på arabisk og synge arabiske vers på kjente norske barnesanger.

Fortellerne Rania Ibrahim og Nina Næsheim. Gjengitt med tillatelse.

Fra Barnehagenett AS: «I forbindelse med morsmålsdagen fikk vi være med på samling i Kulås barnehage. Her ble det servert sang og musikk, bukkene bruse på kurdisk, fader Jacob på fire forskjellige språk. Vi fikk se på verdenskartet og alle flaggene i verden, og vi snakket om alle de forskjellige språkene som finnes. Der det er barn, er det håp.»

Storebrand markerte dagen ved å twitre en video som fremhevet deres flerspråklige kompetanse.

Porsgrunn videregående skole markerte morsmålsdagen med å oppfordre elevene til å skrive en hyggelig hilsen på sitt morsmål og henge det på treet i trappehallen.

«Treet» med hilsner på mange språk. Gjengitt med tillatelse.

Aursmoen barnehage har laget en video som viser litt av hvordan de markerer dagen, blant annet med en flerspråklig forestilling om De tre bukkende bruse: «I Aursmoen barnehage jobber vi mye med språk. Derfor synes vi det er ekstra stas å markere morsmålsdagen i barnehagen. Filmen viser litt av fellessamlingen vi hadde i dag. Utrolig morsomt når personalet byr på språklig mangfold,og ikke minst reaksjonene i barnegruppen når de hører et språk de kjenner godt hjemmefra!»

Harstad kommune lagde en video til Morsmålsdagen 2019 for å feire mangfoldet på skolen. De skriver: «I dag er det morsmålsdagen – hjertets språk. På Harstad skole er det 130 flerspråklige elever fra 42 ulike nasjoner. Det er med på å berike skolemiljøet, noe vi er veldig stolte av. Dagen ble markert med en felles samling der hvert trinn sang Fader Jakob på tildelt språk. Vet du hvordan man sier hei på disse språkene? Se videoen».

Mange har en lesestund der samme fortelling leses på ulike språk. I 2016 leste Steinkjer bibliotek Alf Prøysens «Geitekillingen som kunne telle til ti» på norsk og arabisk.

«Geitekillingen som kunne telle til ti» på arabisk