Hopp til innhold

Bosnisk

Bosnisk har mange likhetstrekk med kroatisk og serbisk, men har et litt annet vokabular. Bestiller du bosnisk bokpakke fra oss, plukker vi også fra den serbiske og den kroatiske samlingen. 

Den bosniske samlingen inneholder stort sett litteratur som er utgitt i Bosnia og bosniske forfattere er godt representert, men den brukes også flittig av kroatisk- og serbisktalende. Vi kjøper ikke inn de samme bøkene på bosnisk, kroatisk og serbisk og de tre samlingene utfyller hverandre i hvilke emner de dekker. 

På verdensbiblioteket.no kan du finne e-bøker på bosnisk, kroatisk og serbisk.