Hopp til innhold

Somali / Soomaali

Somali fikk et standardisert skriftspråk i 1972. Språket er sterkt påvirket av arabisk, men skrives med det latinske alfabetet.

På grunn av liten bokproduksjon har vi relativt få titler i samlingen, men mange eksemplar av hver bok.  Den muntlige fortellertradisjonen står sterkt, og mye av den utgitte litteraturen er basert på dette; vi har et godt utvalg dikt, fabler, ordtak og sanger i samlingen.  Barnesamlingen domineres av bildebøker for de minste barna, da det produseres lite litteratur for eldre barn og ungdom. 

På verdensbiblioteket.no kan du låne e-bøker på somali.

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring har spilt inn flere fortellinger med tale på både norsk og somali: De ubudne gjesteneHeksen Dhegdheer og Hatteselgeren.

Vi kan forøvrig anbefale nettjenesten Global Digital Library hvor de har et knippe lesebøker på somali som både kan leses digitalt og skrives ut.

Rami Tayeh

Ansvarlig for arabisk og somali samling.

Snarveier til samlingen