Hopp til innhold

Utlånsregler

Alle bibliotek med et biblioteknummer hos Nasjonalbiblioteket kan låne fra DFB. Institusjoner uten eget bibliotek må låne gjennom sitt nærmeste folkebibliotek.

Materiell lånes ut enten som vanlig fjernlån eller i bokpakker på opptil 100 titler. Bokpakkene setter DFB sammen etter ønsker fra bestiller, men konkrete titler og forfattere skal bestilles som vanlig fjernlån.

Lånetiden for fjernlån er seks uker. Det kan settes andre frister ved behov. Dersom ingen står på venteliste kan lånetiden forlenges i inntil tre måneder. Lånetiden for bokpakker er mellom tre og seks måneder; tiden bestemmes ved bestilling.

DFB dekker utgifter i forbindelse med utsendelse av materiell. Retur dekkes av låntakende bibliotek.

Låntakende bibliotek er ansvarlig for alt materiell lånt ut til dem, og bes melde fra om noe er tapt eller skadet. Ved for sen levering sender vi purrebrev på e-post, men krever ikke inn purregebyr. Om materiellet ikke er blitt levert etter tre purringer sender vi erstatningskrav. Spørsmål om purringer kan rettes til telefon 75 12 12 66.

Erstatningssatser

Alle medier: 400.-, inkludert fakturagebyr.

Unntak: