Hopp til innhold

Feiring av Morsmålsdagen

Morsmålsdagen blir markert verden over den 21. februar hvert år. Dagen er en flott anledning til å synliggjøre de språklige ressursene i lokalmiljøet.

Å få lov til å fokusere på eget morsmål og kulturell identitet betyr mye for oss alle, og gjennom feiringen blir vi aktive deltakere i å forme det flerspråklige fellesskapet i Norge! Vi tilbyr både bøker og effekter som kan styrke feiringen.

Tips til samarbeidspartnere

Planlegg i god tid og ta kontakt med de du tror kan tenke seg å være med å markere dagen. I barnehager kan foreldre være interessert i å bidra med opplesninger eller fortellinger. Har foreldre bakgrunn fra ulike land, kan det bli mange spennende historier på ulike språk.

Asyl- og flyktningmottak har beboere som kan ønske å bli kjent og etablere nettverk både med institusjoner og personer i det landet de har kommet til.

Lokale frivillige organisasjoner innenfor håndarbeid, idrett, matlaging og litteratur kan utfordres til å ta et bredt perspektiv på en inkluderende aktivitet i nærmiljøet. 

Forslag til aktiviteter 

Informasjonsmateriell til morsmålsdagen

Om du vil promotere et planlagt arrangement, sette et midlertidig profilbilde eller lage en nyhetssak om Morsmålsdagen kan du bruke noen av disse bildene til nedlastning:

språkeksempel Biao – last opp

Temapakker hjelper deg i gang med feiringen av morsmålsdagen

Fristen for dette tilbudet for 2023 er dessverre gått ut – neste blir for 2024

For å bidra til feiringen låner DFB ut temapakker til de som ønsker det. Alle pakker til Morsmålsdagen inkluderer også plakater, ballonger, bokmerker og annen moro!

En temapakke inneholder 10-15 bøker. Det er et begrenset antall pakker på hvert tema, men i tillegg kan vi også tilby generelle pakker med f. eks bildebøker eller romaner på mange språk. 

Temapakker for voksne

Temapakker for barn

Mer informasjon og bestilling av temapakker

Påmelding til Morsmålsdagen 2023 åpner i oktober 2022.Send en epost til: morsmalsdagen@nb.no for mer informasjon og påmelding.(Husk å skrive hvilke språk du ønsker bøker på).

Vi sender ut pakkene i midten av januar, slik at dere har dem i god tid før Morsmålsdagen. 

Husk at bøkene må returneres i løpet av mars/april og at dere må bekoste returfrakten.