Felles lånekort

Hva er et felles, nasjonalt lånekort?

Mitt nasjonale lånekort

For ansatte i bibliotek som lurer på nasjonalt lånekort

Her kan du sjekke om du har et nasjonalt lånekort, og oppdatere informasjonen om deg.