Fjernlån og artikkelkopier fra Nasjonalbiblioteket

Fjernlån og artikkelkopier fra Nasjonalbiblioteket

Nasjonalbiblioteket låner ut til andre bibliotek. Lånere som ønsker fjernlån, må bestille dette gjennom sitt lokale bibliotek eller bruke Biblioteksøk. Lånere som ønsker digitale kopier av artikler, bestiller dette via sitt lokale bibliotek. Et utvalg av bøker, tidsskrift og årbøker er tilgjengelig i Nettbiblioteket.

Det er flere tjenester bibliotekene kan bruke:

Biblioteksøk

Biblioteksøk gir bibliotek og lånere en felles inngang til landets bibliotekkataloger. Nasjonalbibliotekets samling Depotbiblioteket er tilgjengelig også her for fjernlån.