Hopp til innhold

Språkkafé

Språkkafé

Det flerspråklige bibliotek har i samarbeid med Leser Søker Bok og NBF-FlerKult samlet ressurser om språkkaféer.

Språkkafe på Bergen Offentlige Bibliotek
Språkkafe på Bergen Offentlige Bibliotek 

Det finnes ingen mal for hva eller hvordan en språkkafé skal være, men det er noen elementer knyttet til utforming, tematikk og metode som bør være tilstede for at deltagere på språkkafé skal få grunnleggende språktrening, ha stimulerende samtaler og ikke minst få utviklet det emosjonelle språket på norsk. På disse sidene har vi samlet noen ressurser som kan være til hjelp i arbeidet.

På ressurssidene finner du:

DFBs flerkulturelle bibliotekmøte om språkkaféer

Temaet for det flerkulturelle bibliotekmøtet i 2019 var språkkaféer. Flere av innleggene derfra kan strømmes i etterkant, og kan være både nyttige og inspirerende. Her finner du spilleren, og ser hvilke presentasjoner som kan strømmes.  

Nordisk biblioteknettverk 

Et nettverk der formålet er å dele erfaringer på tvers av de nordiske landene om ulike måter å jobbe med flerspråklige bibliotektjenester, med særskilt fokus på språkkaféer. Nettverket er en del av Kulturrådets prosjekt «Inkluderende kulturliv i Norden» som løper fra 2017 til utgangen av 2019. Nettverket arrangerer møter to ganger i året. Møtene gjennomføres som mini-seminarer, bygget opp om 2-3 faglige opplegg, samt sesjoner for erfaringsutveksling der deltagerne blir kjent med hverandre. Ønsker du å vite mer om nettverket eller bli medlem, ta kontakt med Vibeke Nielsen på Det Kongelige Bibliotek: vin@kb.dk

Lån en bokpakke til bruk på språkkafé

Bokpakka består av:

Bilde av bokpakke
Disse fire bøkene får du om du bestiller språkkafe-pakka

Du får tre eksemplarer av hver tittel, og ulånstida er 3 måneder.

Send en epost til dfb@nb.no for å bestille. Husk å oppgi biblioteknummer.