Hopp til innhold

test-dekode

Innlegg fra hovedsiten

Nasjonalbibliotekets innspill til høring om endringer i kulturloven

Nasjonalbiblioteket støtter endringene som er foreslått i høringsnotatet, og har valgt å kommentere de delene i forslaget som berører Lov om folkebibliotek.