2014: Fokus på slektsforskning og lokalhistorie!

Generell informasjon

Slektsforskere og lokalhistorikere utgjør en stor brukergruppe hos mange biblioteker.

Vi tilbyr et plakatsett som består av én generell plakat, og ett større banner. Banneret viser gangen i en typisk slektsforskningssak, hvor det er brukt bygdebøker og lokalaviser som kildemateriale. Sammen kan disse danne grunnlag for en utstilling i deres egen lokalsamling.

Bilder fra utstillingen