Prosjektbank

Søk

Type

Kategori

Tildelt beløp

År

Varighet

Status

Fylke

Bibliotek

Bibliotektype

Prosjekteier: Asker bibliotek

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2023

Mål: aa

Test 140923 – Storby – nynorsk

Aktiv formidling
Pågående

Prosjekteier: Asker bibliotek

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2023

Mål: s2-4-2

Prosjekteier: Nordland fylkesbibliotek

Samlet støtte: 450 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2023

Mål: Tiltaket skal føre til at søkerbibliotekenes tjenestetilbud skal bli mer synlig utenfor biblioteket slik at nye brukere nås. Det er et mål at flere, spesielt barn og unge, skal bli […]

Prosjekteier: Alver bibliotek

Samlet støtte: 500 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2023, 2024

Mål: Biblioteka i Nordhordland skal samarbeide om å planlegge, utvikle og gjennomføre interaktive arrangement innan Nordhordland UNESCO biosfæreområde. Hovudmåla for prosjektet: – Vekkje engasjement, interesse og kunnskap hos innbyggjarane innan berekraft, […]

Felles leseløft i Litteraturbyen

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: Lillehammer bibliotek

Samlet støtte: 100 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2023, 2024

Mål: Få flere barn og unge til å lese og bli interessert i litteratur gjennom å styrke samarbeidet mellom skole og folkebibliotek, og utarbeide en helhetlig leselyststrategi i Lillehammer kommune med […]

Prosjekteier: Skien bibliotek

Samlet støtte: 100 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2023

Mål: Vi ønsker å teste ut virkemidler fra Ibsens verk som metode i litteraturformidling til barn og unge. Eksempler på virkemidler kan være å stille spørsmål, metaforbruk og at ting tar […]

Prosjekteier: NTNU Universitetsbiblioteket

Samlet støtte: 420 000

2-årig tildeling. Tidsperiode: 2023, 2024

Mål: Vårt overgripende mål er å bidra til bibliotekutvikling på feltet digital humaniora (DH) i form av økt samarbeid mellom Nasjonalbiblioteket og flere fag- og forskningsbibliotek, og, på sikt, folke- og […]

BIBLIOTEKET SOM PODKASTER

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: Drammen bibliotek

Samlet støtte: 250 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2023, 2024

Mål: Hovedmål 1 Drammensbibliotekenes satsning på podkast som formidlingsverktøy styrkes. Ønsket resultat: Drammensbibliotekene har økt sin kompetanse, både teknisk og innholdsmessig, hos egne ansatte. Drammensbibliotekene er et regionalt kompetansesenter for podkast […]

Bibliotekets litteraturpris

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: Stavanger bibliotek

Samlet støtte: 300 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2023

Mål: Målet for prosjektet er å etablere Bibliotekets litteraturpris som et kjent, varig, felles nasjonalt formidlingstiltak for voksne.

Sakprosa og forskningsformidling i Stormen

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: Bodø bibliotek

Samlet støtte: 300 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2023, 2024

Mål: Hovedmålet er å formidle den siste forskningen omkring aktuelle tema direkte til målgruppen via debatter, foredrag og forskningsformiding på biblioteket. Vi ønsker å samarbeide med ideelle organisasjoner slik som Kreftforeningen, […]