Prosjektbank

Søk

Type

Kategori

Tildelt beløp

År

Varighet

Status

Fylke

Bibliotek

Bibliotektype

Prosjekteier: Lillestrøm bibliotek

Samlet støtte: 500 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2022

Mål: Lillestrømbibliotekene skal utvikle et litteraturhuskonsept med arbeidstittel «Litteraturkonsept - INNE» og «Litteraturkonsept - UTE». Konseptet INNE skal ha base i det nye biblioteket som åpner i Lillestrøm by og konseptet [...]

Prosjekteier: Malvik bibliotek

Samlet støtte: 300 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2022, 2023

Mål: Utvikle en varig samarbeidsmodell for kombinasjonsbibliotek, slik at biblioteket vil fungere best mulig for både skolesamfunnet og lokalsamfunnet. Utvikle et samarbeidshjul som danner grunnlaget for et best mulig bibliotektilbud til [...]

BibPed

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: NTNU Universitetsbiblioteket

Samlet støtte: 25 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2022

Mål: Forskningsprosjektets mål er å: - få innsikt i bibliotekansatte som undervisers oppfatning av egen undervisning og pedagogiske selvtillit - kartlegge effekten av et gjennomført kompetansehevingsprosjekt - bruke forskningsbasert kunnskap til [...]

Historien om identitetsbygging

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: Asker bibliotek

Samlet støtte: 100 000

2-årig tildeling. Tidsperiode: 2022, 2023, 2024

Mål: Mål 1 Bærekraftige byer og samfunn er er sentralt i utviklingen av nye Asker kommune. Kortreist kulturvirksomhet er sentralt for å nå målene om et bærekraftig byutviklingsprosjekt som knutepunkt i [...]

Prosjekteier: Stavanger bibliotek

Samlet støtte: 550 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2022

Mål: - Få voksne til å lese mer - Gi bibliotekene i hele landet nye, felles verktøy for formidling - Skape oppmerksomhet og engasjement rundt bøker som både har bred leserappell [...]

Lån en forsker

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: Trøndelag fylkesbibliotek

Samlet støtte: 500 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2022, 2023

Mål: OVERORDNET MÅL: utvikle et tilbud som på en enkel måte gir tilgang til formidlere av forskning til barn og unge til skole- og folkebibliotek i hele Trøndelag Resultatmål: - Etablere [...]

Prosjekteier: Sortland – Suortá bibliotek

Samlet støtte: 200 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2022

Mål: Vesterålsbibliotekene ønsker å få utredet og igangsatt noen av tiltakene som kom frem i prosjektet Samhandlingsplan for Vesterålsbibliotekene. Bibliotekene får mer og mer ansvar for å levere tjenester til grunnskolene. [...]

Prosjekteier: Deichman

Samlet støtte: 500 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2022

Mål: Hovedmålet er å etablere formidlingsløsninger som gir gode digitale bibliotekopplevelser for brukerne. o Delmål 1: Etablere samarbeidsmodell med leverandør(er). o Delmål 2: Etablere samarbeidsforum mellom Deichman og samarbeidsbibliotek som sikrer [...]

Prosjekteier: Bergen bibliotek

Samlet støtte: 450 000

2-årig tildeling. Tidsperiode: 2022, 2023, 2024

Mål: Biblioteket har som folkeopplyser og kunnskapsformidler mulighet til å være en essensiell endringsagent i tilknytning til FNs bærekraftsmål. Bibliotekenes bidrag til samfunnet med å nå målene er særlig tydelig på [...]

Nordisk Barnebokkonferanse 2023

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: Stavanger bibliotek

Samlet støtte: 100 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2022, 2023

Mål: Nordisk barnebokkonferanse er en biennal møteplass for den barnelitterære bransjen i Norden, og skal arrangeres for femte gang 6. - 8. februar 2023. Målet er å være en felles, nordisk [...]