NLB – Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

1. juli 2023 ble NLB en del av Nasjonalbiblioteket som avdeling for tilrettelagt litteratur. Tilbudet fra NLB blir videreført som en tjeneste fra Nasjonalbiblioteket med egen nettside og samme tilbud til lånerne som før.

Tilrettelagt litteratur fra NLB er et supplement til folkebibliotekenes tilbud. Ved å kjenne og formidle tjenesten, bidrar bibliotekene til at flere får tilgang til bøker og informasjon.

Kort om tjenesten

NLB jobber for at mennesker med funksjonsnedsettelser som gjør det vanskelig å lese visuell tekst og vanlige bøker, skal kunne delta i samfunnet på linje med andre.

  • NLB lager og låner ut lydbøker, e-bøker og bøker i punktskrift til barn, ungdom, studenter og voksne.
  • Lånerne har nedsatt syn, dysleksi, ADHD og fysiske- eller kognitive utfordringer som gir lesevansker.
  • NLB har tusenvis av bøker i alle sjangre og produserer nye titler hver dag. Samlingen inneholder alt fra krim og spenning til faktabøker og lyrikk.
  • Studenter på universitet, høyskole og fagskole kan låne studielitteratur fra NLB.
  • Tilbudet er gratis.