Statistikk for fag- og forskningsbibliotek

Nasjonalbiblioteket samler inn statistikk for landets bibliotek, inkludert fag- og forskningsbibliotek. Statistikken publiseres på våre nettsider og i den årlige Kulturstatistikken fra SSB. Tidligere års statistikk finner du nederst på denne siden.

Bibliotekstatistikk for fag- og forskningsbibliotek 2022

Økt utlån

110 fag- og forskningsbibliotek har rapportert bibliotekstatistikk for 2022. Det ble registrert 1.034.879 førstegangslån fra egen samling til egen målgruppe eller andre i 2022. Dette er en svak økning fra 1.033.666 førstegangslån fra egen samling til egen målgruppe eller andre i 2021 og 947.695 i 2020.

Inkludert fjernlån til andre bibliotek ligger tallet på 1.304.705 utlån i 2022, opp fra 1.284.396 i 2021 og 1.171.241 i 2020. Her er ikke sendte kopier inkludert. Inkluderer man også sendte kopier, ligger utlånet på 1.321.285 for 2022.

Til sammenligning ble det registrert 1.388.988 førstegangslån fra egen samling til egen målgruppe eller andre i 2019, året før koronapandemien. Inkludert fjernlån til andre bibliotek lå tallet på 1.659.696 i 2019. Så utlånet fra fag- og forskningsbibliotek er fortsatt noe lavere enn i 2019, selv om det har steget fra 2020 til 2022.

Økt besøk

I 2022 ble det registrert 7.053.631 besøk i bibliotekene som har rapportert inn statistikk. Dette er en oppgang fra 4.900.928 i 2021 og 4.033.580 besøk i 2020. Både 2020 og 2021 var år preget av koronatiltak og perioder med nedstengninger. Det er verdt å merke seg at det er en god del av bibliotekene som ikke har rapportert inn tall for fysiske besøk, og dette tallet viser derfor ikke det totale antallet besøk i denne sektoren.

Generelle kommentarer

I løpet av de siste årene har det blitt gjennomført flere endringer og sammenslåinger av høyskoler og universitet i Norge. Også blant spesialbibliotekene har det blitt gjennomført sammenslåinger og enkelte nedleggelser, noe som fører til at det er færre institusjoner som rapporterer statistikk enn tidligere. I tillegg er det enkelte bibliotek som av forskjellige grunner ikke har rapportert inn statistikk for 2022 eller ikke har hatt tilgjengelig data for å fylle inn alle feltene. Dette medfører at antallet institusjoner som er inkludert i tallmaterialet varierer noe fra år til år, noe man må ta høyde for når man ser på utvikling i tallmaterialet for norske fag- og forskningsbibliotek.

Klikk her for å se bibliotekstatistikken på SSB sine nettsider:

Historiske skjema og veiledninger

Historiske data