Brukerundersøkelser og innsikt

Nasjonalbiblioteket gjennomfører undersøkelser i befolkningen for å kartlegge bruk av folkebibliotek, tjenester fra bibliotek og kjennskap til Nasjonalbiblioteket

Andre undersøkelser og evalueringer

Nasjonale undersøkelser om kulturbruk i Norge