Evaluering av modellene for utlån av e-bøker

I Nasjonal bibliotekstrategi 2015 – 2018 fikk Nasjonalbiblioteket i oppdrag å utarbeide en modell for utlån av e-bøker i bibliotek. Etter flere samtaler med Forleggerforeningen og andre aktører på feltet anbefalte Nasjonalbiblioteket en modell for innkjøp og utlån av e-bøker i 2016. I 2019 ble det også anbefalt en modell for innkjøp og utlån av digitale lydbøker. På oppdrag fra Nasjonalbiblioteket har Rambøll nå evaluert folkebibliotekenes erfaringer med disse modellene. Hele rapporten fra Rambøll kan leses her.