BaseBibliotek

BaseBibliotek er et samlet register over alle norske bibliotek (og deres utenlandske fjernlånsforbindelser) som har fått tildelt et norsk biblioteknummer.

Basen er først og fremst en adressekatalog, men inneholder også andre opplysninger om bibliotekene som angår fjernlån. De ulike biblioteksystemene, som for eksempel Bibliofil og Mikromarc henter sine opplysninger fra BaseBibliotek. Det er derfor viktig at bibliotekene selv passer på å holde opplysningene sine oppdatert!

BaseBibliotek oppdateres daglig og endringer i basen blir synlige i biblioteksystemene til neste dag.

Søk i BaseBibliotek
Registrer ditt bibliotek i BaseBibliotek her.
Logg inn og gjør rettelser her.

Hva kan biblioteknummer og passord brukes til?

Depotbiblioteket
Her kan bibliotek bestille enkelttitler fra NBs depotbibliotek.

Biblioteksøk
En tjeneste som gir én inngang til norske bibliotekkataloger.

Oria
En søkemotor som gir tilgang til felleskatalogen for alle BIBSYS-bibliotek. Her kan man bestille fjernlån og artikkelkopier.

Det flerspråklige bibliotek (DFB)
Her kan bibliotek bestille enkelttitler og bokpakker på ulike språk, for å tilby morsmålslitteratur til språklige minoriteter i Norge.

Hvilke krav stilles for at biblioteket/institusjonen skal få Nasjonalt biblioteknummer?

Nasjonalt biblioteknummer tildeles for å kunne bestille og yte fjernlån mellom norske bibliotek. Tildelingen av biblioteknummer forutsetter at biblioteket ivaretas av en person som:

  • er bibliotekar, eller i det minste har kjennskap til fjernlånsarbeid i bibliotek
  • registrerer og vedlikeholder alle relevante data om biblioteket i BaseBibliotek
  • opererer i samsvar med etablert fjernlånspraksis, se: Retningslinjer for fjernlån for fag- og folkebibliotek
  • ikke utleverer passordet til noen utenfor biblioteket

Dersom disse kravene ikke kan oppfylles, blir alternativet enten å benytte det nasjonale Felles lånekort, http://www.lanekortet.no/ eller opprette egne lånekort for institusjonen i hvert enkelt bibliotek det bestilles fjernlån fra.

Utenlandske bibliotek kan få norsk biblioteknummer ved behov. De kan enten be om det selv eller et norsk bibliotek kan be om det.

Rettelser i BaseBibliotek

Det er bibliotekene selv som er ansvarlige for at opplysningene i BaseBibliotek er korrekte.

Bibliotekene kan logge inn og gjøre rettelser selv her eller gi oss beskjed slik at vi kan gjøre det.

Hovedbibliotek kan rette i postene til sine filialer med hovedbibliotekets passord og fylkesbibliotek har på samme måte mulighet for å rette på vegne av «sine» bibliotek.

Bibliotekene har anledning til å legge inn informasjon om at fjernlånet er stengt i BaseBibliotek ved å fylle ut feltene: Stengt fra … og Stengt til …

Meldingen om stengt fjernes automatisk når vi kommer til datoen for ‘Stengt til’.