Krav til biblioteksystem – integrering mot nasjonale tjenester

Det finnes en del nasjonale standarder og tjenester i driften av norske bibliotek som det er forventet eller naturlig at bibliotekene bruker eller knytter seg opp mot.

Vi presenterer her en oversikt over de sentrale nasjonale tjenestene. Dette kan for eksempel være til hjelp for bibliotek som skal kjøpe nytt biblioteksystem.

Statistikkrapportering

Nasjonalbiblioteket har ansvar for å samle inn og publisere statistikk fra norske bibliotek. Rapportering skjer via elektroniske skjema. Les mer om statistikkrapportering her.

Kontakt: bibliotekutvikling@nb.no

Katalogiseringsregelverk: Resource Description and Access (RDA)

Resource Description and Access (RDA) er standard katalogiseringsregelverk for norske bibliotek. Nasjonalbiblioteket anbefaler at det stilles krav til at biblioteksystemet støtter katalogisering etter Resource Description and Access (RDA).

Kontakt: rda@nb.no

MARC 21

MARC 21 er standard utvekslingsformat for bibliografiske data i Norge. Metadata som Nasjonalbiblioteket stiller til rådighet for bibliotekene, leveres i MARC 21. Biblioteksentralen og Bokbasen selger metadata i MARC 21. Bibliotekene skal levere bibliografiske poster til Biblioteksøk i MARC 21.

Kontaktperson: Hilde Høgås

Metadataleveransen

Nasjonalbiblioteket gir fri tilgang til metadata til alle bibliotek. Les mer om metadataleveransen og hvordan bibliotekene får tilgang til dataene.

Norsk WebDewey

Norsk WebDewey er standard klassifikasjonssystem for norske bibliotek. Norsk WebDewey er en norsk oversettelse av DDC 23.

Bibliotek som ønsker det, har mulighet til å lage en integrasjon mot Norsk WebDewey for å berike søketjenesten mot katalogen. Se mer her. Dette behøver ikke være et obligatorisk krav til leverandører.

Kontakt: webdewey@nb.no

Vokabularer

Nasjonalbiblioteket vedlikeholder et sett av vokabularer og kodelister som må kunne brukes i bibliografiske data i norske bibliotek.

En del av vokabularene er publisert som lenkede data i henhold til SKOS-ontologien.

Bibliotekkortet og nasjonalt lånerregister

Se beskrivelse av tjenestene og kravene i forbindelse med Bibliotekkortet

Dokumentasjon for den tekniske løsningen, se Prosjektrapport for Felles lånekort kapittel 7 for beskrivelse av den tekniske løsningen.

Kontakt: bibliotekkortet@nb.no

Biblioteksøk

Biblioteksøk gir én inngang til søk i norske bibliotekkataloger, mulighet til å låne bøker fra bibliotekene og direkte tilgang til Nasjonalbibliotekets digitaliserte samling. Tjenesten realiseres ved at bibliotekene gjør sine kataloger tilgjengelig for innhøsting, Nasjonalbiblioteket sørger for utvikling av den sentrale tjenesten.

Se utfyllende beskrivelse og krav til avlevering av data fra bibliotekene.

Lån gjennom Biblioteksøk gjøres med Bibliotekkortet og biblioteket må ha en integrasjon mot Bibliotekkortet at lånerne deres skal kunne logge seg på.

NCIP brukes som standard utvekslingsprotokoll for fjernlånsdata for norske bibliotek.

Kontakt for Biblioteksøk: bibsok@nb.no

Kontaktperson for NCIP: Hilde Høgås

NCIP: utvekslingsprotokoll for fjernlånsdata

NCIP brukes som standard utvekslingsprotokoll for fjernlånsdata for norske bibliotek. Det er definert en norsk profil for protokollen som må brukes til utveksling av fjernlånsdata mellom norske bibliotek.

Felles autoritetsregister for personer og korporasjoner  

Kontaktperson hos Nasjonalbiblioteket: Hilde Høgås

Tekniske spørsmål om tilgang til Felles autoritetsregister kan rettes til support@bibsys.no

Se informasjon om autoritetsregisteret og tilgang til API.

BaseBibliotek

BaseBibliotek er et samlet register over alle norske bibliotek (og deres utenlandske fjernlånsforbindelser) som har fått tildelt et norsk biblioteknummer. Basen er først og fremst en adressekatalog, men inneholder også andre opplysninger om bibliotekene som angår fjernlån.

For informasjon om integrasjon med biblioteksystem, ta kontakt med basebibliotek@nb.no