Norsk mediebarometer

Hvilke medier bruker vi, og hvordan er de ulike mediene fordelt på alder, kjønn og utdanningsnivå?

Norsk mediebarometer er en rapportserie basert på Statistisk sentralbyrås årlige undersøkelser om mediebruk.

I disse undersøkelsene svarer et representativt utvalg av befolkningen i alderen 9-79 år på spørsmål om bruk av ulike medier og tilgang til medier.

Rapporten viser nordmenns medievaner når det gjelder fritidslesing, avislesing, tv-titting og radiolytting. I tillegg gir den et innblikk i overgangen fra papirbaserte til nettbaserte medier og framveksten av nye medier og plattformer. For bibliotekene er tallene for utvikling i lesing i befolkningen og bruk av digitale spill ekstra interessante.

Rapportene gir tall for mediebruk på alle ukedager og kvartaler. Den første undersøkelsen ble gjennomført i 1991. Med unntak av 1993 har undersøkelsen blitt gjennomført hvert eneste år i 30 år, noe som gir oss en verdifull innsikt i trendene over tid.