Brukerundersøkelse om Nasjonalbiblioteket

Selv om koronapandemien har ført til en nedgang i bruken av Nasjonalbibliotekets fysiske tjenester, har kjennskapen til Nasjonalbiblioteket holdt seg stabil gjennom perioden og bruken av det digitale tilbud har gått opp. 

I mai 2021 gjennomførte Nasjonalbiblioteket en undersøkelse i befolkningen for å se hvordan kjennskap og bruk av Nasjonalbibliotekets tjenester har utviklet seg gjennom koronaperioden. Det ble gjennomført tilsvarende undersøkelser i mars 2020 og i juni 2020. Undersøkelsen inneholder også spørsmål om bruk av folkebibliotek og andre bibliotektyper under koronapandemien. Datainnsamlingen er gjennomført av Norstat og undersøkelsen har et landsrepresentativt utvalg på 1000 respondenter.  

Halvparten av befolkningen kjenner til Nasjonalbiblioteket 

I mai 2021 svarte 53% at de kjenner til Nasjonalbiblioteket. Dette er identisk med andelen som svarte at de kjente til Nasjonalbiblioteket i den tilsvarende undersøkelsen fra juni 2020. Da Nasjonalbiblioteket gjennomførte en befolkningsundersøkelsen i mars 2020 i forbindelse med sin brukerundersøkelse svarte 54% at de kjente til Nasjonalbiblioteket, og i brukerundersøkelsen i 2017 hadde 46% kjennskap til Nasjonalbiblioteket. Etter en økning i kjennskap fra 2017 til 2020, har altså kjennskapen til Nasjonalbiblioteket holdt seg stabil det siste året. 

11% av respondentene svarer at de har benyttet nettbiblioteket til Nasjonalbiblioteket, tidligere kalt Bokhylla, mens 10% svarer at de kun kjenner til det. Sammenlagt svarer dermed 21% at de kjenner og/eller har benyttet nettbiblioteket til Nasjonalbiblioteket. På målingene i mars og juni 2020 svarte hhv 10% og 9% at de hadde benyttet nettbiblioteket. Ser vi tilbake til tilsvarende undersøkelser fra tidligere år, svarte 3% at de hadde benyttet nettbiblioteket (tidligere Bokhylla) i 2013 og 7% i 2017. Når man ser på utviklingen gjennom de siste årene er det altså en økning i andelen av befolkningen som har benyttet nettbiblioteket til Nasjonalbiblioteket. 

Økt bruk av det digitale tilbudet under koronapandemien 

Personer som svarer at de kjenner til Nasjonalbiblioteket fikk også spørsmål om hvilke av Nasjonalbibliotekets tjenester de har benyttet det siste året. Av tjenestene er nettsiden nb.no det flest av respondentene med kjennskap til Nasjonalbiblioteket svarer at de har benyttet seg av. 21% av respondentene som kjenner Nasjonalbiblioteket svarer at de har besøkt nettsiden i løpet av de siste 12 månedene, mens 15% svarer at de har lest artikler fra Nasjonalbiblioteket enten på nb.no eller i sosiale medier og 14% svarer at de har benyttet nettbiblioteket. Dette er relativt likt med resultatene fra juni 2020, altså tre måneder inn i koronaperioden. Men sammenlignet med resultatene fra målingen som ble gjennomført i mars 2020, akkurat i det koronapandemien traff Norge og de første tiltakene med fysisk nedstengning av samfunnet ble innført, ser vi at andelen som har besøkt nb.no har steget fra 15% i mars 2020 til 21% i mai 2021 og andelen som svarer at de har benyttet nettbiblioteket har steget fra 10% i mars 2020 til 14% i mai 2021. 

Nasjonalbiblioteket har i perioder av 2020 og 2021 vært helt eller delvis stengt for publikum, noe som naturlig nok har ført til en nedgang i bruk av de fysiske tjenestene under koronapandemien. Men ser man på Nasjonalbibliotekets digitale tilbud under koronapandemien, svarer 7% av respondentene med kjennskap til Nasjonalbiblioteket at de har sett på strømming eller opptak av arrangement fra Nasjonalbiblioteket, 6% har sett videoreportasjer fra Nasjonalbiblioteket og 5% har hørt på podkast fra Nasjonalbiblioteket. 

Se rapporten fra undersøkelsen her.