Innlånstjenesten

Innlånstjenesten i Nasjonalbiblioteket bestiller lån fra andre land, og gir råd og veiledning til bibliotek om innlån.

  • Innad i Norden hjelper vi til å lokalisere materialet, og bibliotekene bestiller selv.
  • Fra bibliotek utenfor Norden bestiller vi lån, og skaffer artikkelkopier.

Før biblioteket sender en innlånsbestilling, kan dere gå gjennom denne sjekklisten :

1. Sjekk bestanden i eget bibliotek, og se om dere har tilgang til elektroniske ressurser.

2.  Bruk andre norske samkataloger for å utelukke at boka/tidsskriftet finnes i Norge:

3. Sjekk resten av Norden:

Hvis ikke materialet er lokalisert innen de nordiske land kan du sende en henvendelse til oss på en av disse måtene:

Priser og betingelser ved lånet

  • Lån fra bibliotek utenfor Norden: 100 kr
  • Kopier er gratis
  • Varierende priser ved kjøp av kopier, bøker, doktorgradsavhandlinger etc.
  • Tillegg for hastesaker: 70 kr

Bestillende bibliotek må stå for returkostnadene av innlånt materiale til Innlånstjenesten.

Bestillende bibliotek bør undersøke pris på kjøp av tittel opp mot porto-, og innlånskostnader. 

Lån fornyes i utgangspunktet ikke.

Lånet må benyttes i biblioteket, og er ikke til hjemlån for bibliotekets sluttbruker.

Det er eierbiblioteket som bestemmer hvor lang lånetiden er. 


Alt innlånt materiale som formidles av Innlånstjenesten skal returneres til:

Innlånstjenesten
Nasjonalbiblioteket
Innlånstjenesten
Postboks 2674 Solli
0203 Oslo