2015: Den røde rubin. Erotiske overtredelser i norsk litteratur

Generell informasjon

I 2015 er det 100 år siden Agnar Mykle ble født. Nasjonalbiblioteket markerer dette blant annet med plakatutstillingen Den røde rubin. Erotiske overtredelser i norsk litteratur. De tre plakatene med format 70 x 100 cm er et gratis tilbud til alle folkebibliotek og fag- og forskningsbibliotek i landet.

I 1957 gikk norske myndigheter til sak mot Mykles Sangen om den røde rubin (1956). Rettsaken var avgjørende for den posisjonen Agnar Mykle har fått i norsk litteraturhistorie. Rettsaken var også en utprøving av litteraturens erotiske grenser i det norske rettsvesen.

Derfor har Nasjonalbiblioteket i denne plakatserien plassert Mykles rubin som formmessig sentrum og tematisk utgangspunkt for spørsmålet om hva det er lov å skrive i norsk skjønnlitteratur. Plakatene vender oppmerksomheten mot Agnar Mykles forfatterskap på den ene siden, fra debuten i 1948 med novellesamlingen Taustigen til novellesamlingen Largo i 1967. På den andre siden vender plakatene oppmerksomheten mot andre viktige konfrontasjoner mellom skjønnlitteratur, jus og moral i norsk litteraturhistorie, fra Hans Jægers Fra Kristiania-Bohêmen fra 1885 til Jens Bjørneboes Uten en tråd fra 1966.

Bilder i utstillingen