Høytlesingsdagen 2020

Bokåret er over, men litteraturformidlingen fortsetter! Vi inviterer alle bibliotek til å være med på Høytlesingsdagen/Høgtlesingsdagen 2020.

Når?
Den avholdes i norske bibliotek 20. – 26. januar, avhengig av bibliotekets åpningstid.

Ut av biblioteket!
I den nye nasjonale bibliotekstrategien utfordres alle som jobber i norske bibliotek til å bevege seg ut av biblioteket og drive aktiv formidling av litteratur. Målet er at man også skal nå de som ikke allerede bruker biblioteket. Vi håper at dere kan bruke Høytlesingsdagen 2020 til å gjøre akkurat dette.

Profil og materiell
Vi har laget en plakat til Høytlesningsdagen som kan lastes ned og skrives ut i A3-format og skrives på med tusj.

Vi har og filer som kan tilpasses i et designprogram og skrives ut i A3-format.

Kontakt oss om du trenger Indesign-filer.

Vi lager også enkle profilelementer som kan brukes i sosiale medier. Det er designbyrået Bransjen som lager årets plakat.

Materiellet er tilgjengelig på bokmål og nynorsk.

Nettkurs i høytlesing og i å ta rommet
Sammen med Leser søker bok, utvikler vi et videokurs for bibliotekansatte. Her gir Veronica Salinas gode råd for å ta rommet, og for å perfeksjonere høytlesingens kunst. Dette blir tilgjengelig tidlig i januar 2020.

Høytlesingsdagen på Facebook
Dere kan legge til Facebooksiden Høgtlesingsdagen som medarrangør deres arrangement. Da vil alle arrangement som skal være denne uka samles på et sted.

Vi vil også lage korte videoer av forfattere som leser høyt, som dere kan dele i sosiale medier i forkant av dagen.

Spørsmål? Ta kontakt!