16
mar

Chatbot og betring

Torsdag 16. mars 2023, at 12:30 – 16:00
NTB
Gratis
Arrangementet vert strøyma

I samarbeid med Nynorsk pressekontor, NTB Arkitekst og Nasjonalbiblioteket skipar Språkrådet til eit gratis seminar om språk, omsetjingsteknologi, robotjournalistikk og ChatGPT.

Med digitaliseringa endrar tekstproduksjonen seg. Vi får meir tekst samtidig som skribentane blir færre. Kva finst av teknologi i dag, og korleis ser vi for oss utviklinga? Kva er konsekvensen av teknologien for opplæring og vurdering i skule og høgare utdanning, og kva skjer med kunnskapen, kvaliteten og språket?