16
feb

Digitalt påfyll: Bibliotek24

Torsdag 16. februar 2023, at 09:00 – 09:45
Gratis
For å delta kreves det påmelding, og du får tilsendt en unik lenke.

Digitalt innhold – sterkere sammen! 

Bibliotekansatte låner ikke bare ut. Vi gir tilgang. Derfor er Bibliotek24 etablert. Hvilken betydning vil det ha i arbeidshverdagen, for deg som jobber i folkebibliotek og videregående skolebibliotek?  

Bibliotek24 er et felles løft i bibliotek-Norge, et innkjøpssamarbeid (konsortie) etablert i 2022. Alle landets fylkesbibliotek inkludert Deichman/Oslo står bak selskapet, med prosjektmidler fra Nasjonalbiblioteket. Selskapet springer ut fra prosjekt Digin. 

Oppdraget er:  
«Å samle, styrke og effektivisere bibliotekenes digitale innholdstjenester for å sikre likere tilgang og bedre vilkår»

Prosjektgruppen i Digin vil i dette digitale påfyllet fortelle mer om status og framtidig organisering for Bibliotek24. Du får også vite om spennende aktiviteter som kommer i 2023.  

Lenke til prosjekt Digin

Lenke til Bibliotek24

Digitalt påfyll er en del av det nasjonale samarbeidsprosjektet Formidlingskompetanse i folkebibliotek (FiF).  For å delta kreves det påmelding, og du får tilsendt en unik lenke.