8
des

Digitalt påfyll – Spillformidling og innkjøp av spill til bibliotek

Torsdag 8. desember 2022, at 09:00 – 09:45

Christina Iverson fra norsk filminstitutt vil vise eksempler på formidlingsinnhold for film og spill.
Vi får se den nye nettsiden hvor bibliotekene får tilgang til innhold om norske dataspill.

Spill- og filmformidling

Norsk filminstitutt har ordninger som gir bibliotekene gratis tilgang til nye norske spill, kortfilmer og dokumentarer.
Filmer og spill kan tilbys låntakerne, samt brukes av bibliotekene til/i arrangementer.

Christina Iverson er rådgiver for innkjøpsordningene, og vil vise eksempler på formidlingsinnhold for film og spill.
Vi får se den nye nettsiden hvor bibliotekene får tilgang til innhold om norske dataspill.

Bibliotek som setter opp publikumsarrangementer for spillformidling, kan søke NFI om tilskudd. Vi ser på hvilke arrangementer NFI støtter som bidrar til kulturavtrykket for spill utover det å være en sosial aktivitet.

Les om tilskuddsordningene for spillformidling arrangementer Tilskudd til arrangementer for formidling av dataspill / NFI og kompetanseheving Kompetansehevende tiltak for formidlere av dataspill / NFI

Les mer om innkjøpsordningen for spill og se innkjøpsordningens filmer på Filmbib.no.

NFI er statens forvaltningsorgan på film- og spillområdet, underlagt Kulturdepartementet.

Digitalt påfyll er en del av det nasjonale samarbeidsprosjektet Formidlingskompetanse i folkebibliotek (FiF).  For å delta kreves det påmelding, og du får tilsendt en unik lenke. Påfyllene kan ses i opptak på Bibliotekutvikling.no.