19
apr

Folkebiblioteket – en viktig arena for kunnskapsformidling

Onsdag 19. april 2023, at 09:00 – 12:00
Påmelding
Gratis

Arrangør: Viken fylkesbibliotek

Viken fylkesbibliotek inviterer til digitalt seminar om folkebibliotekenes rolle som kunnskapsaktør. Seminaret tar utgangspunkt i Folkebiblioteket som kunnskapsaktør, som er et av satsingsområdene i prosjektet Formidlingskompetanse i folkebibliotek. Dette seminaret har fokus på studenter som brukergruppe.

Program

09.00-09.10 Velkommen og introduksjon til dagen ved Ingeborg Hagen, Viken fylkesbibliotek

09.10-10.00  Hva kjennetegner studenter i dag? ved Lars Figenschou, UiT Norges arktiske universitet

10.00-10.05 Pause  

10.05-10.55  Studentenes møte med bibliotek i høyere utdanning ved Anne Lise Eng, Høgskolen i Østfold og Henriette Paulsen Eie, Universitetet i Sørøst-Norge

10.55-11.05 Introduksjon til arbeid i grupper ved Ingeborg Hagen, Viken fylkesbibliotek

11.05-11.40 Arbeid og samtale i grupper

11.40-12.00 Oppsummering og takk for i dag ved gruppeverter

Meld deg på innen 12. april

Invitasjon

Målgruppa for seminaret er ansatte i folkebibliotek, men vi ønsker bibliotekansatte i videregående skole og høyere utdanning velkommen til å delta. Seminaret er støttet av Formidlingskompetanse i folkebibliotek og deltakelse er gratis.