Liste over norske pliktavleverte utgivelser 

Listen gir en enkel oversikt over utgivelser fra et gitt år, basert på innholdet i nasjonalbibliografien. Doktoravhandlinger er ikke med i listen. Listen kan blant annet være til hjelp for bibliotek som ønsker å supplere den digitale tilgangen til pliktavlevert materiale med kjøp av fysiske bøker. 

Liste for utgivelsesår 2022:  

Excel

Listen kan filtreres og sorteres etter ønske. Ved å filtrere bort eget bibliotek, kan en se hva som eventuelt mangler i egen samling.  

Listen har følgende felt:  

 • MMSID   
 • Forfatter(e), leveår   
 • Tittel og undertittel   
 • Forlag   
 • ISBN   
 • Klassifikasjon   
 • Språkkoder nor, nob, nno, eng (008/35-37)  
 • Emneord, skilt med komma 
 • Målgruppe voksen/barn 
 • Koding for aldersgruppe (felt 385 Audience CharacteristicsNortarget)  
 • Eierbibliotek