Felles autoritetsregister for personer og korporasjoner

Felles autoritetsregister for personer og korporasjoner (på engelsk: Norwegian Authority File: Persons and Corporate Bodies) inneholder autoriserte opplysninger om personer, konferanser og korporasjoner (navngitt gruppe personer eller organisasjoner som kan handle som en enhet).

Hensikten er å sikre korrekte data og konsistent bruk ved registrering av metadata, i praksis at navn skrives likt hver gang og at likelydende navn kan skilles fra hverandre.

Hva blir registrert?

Følgende opplysninger kan være registrert om hver autoritet:

 • Navn (for personer også leveår, kjønn, yrke/arbeidsfelt og tilknytning til land)
 • Unik identifikator i form av en Handle
 • ID-er fra ISNIVIAF  og ORCID
 • Henvisninger
 • Utfyllende opplysninger
 • Kvalitetsnivå
 • Kilde

Kvalitetsnivå er definert slik:

 • kat1: Autoritetsposten er ufullstendig registrert eller har av andre grunner usikker kvalitet
 • kat2: Autoritetsposten er fullstendig registrert, men ikke kontrollert av Nasjonalbiblioteket
 • kat3: Autoritetsposten er kvalitetssikret av Nasjonalbiblioteket eller en tredjepart som Nasjonalbiblioteket har gitt ansvaret til

Publikasjoner knyttet til navneautoriteten

I tillegg viser registeret til informasjon om publikasjoner som er knyttet til den enkelte navneautoriteten, for eksempel bøker som en forfatter har skrevet. Dette er nyttig for verifisering. 

Titlene kan finnes i søkegrensesnittet for autoritetsregisteret eller i MARC-visningen samme sted: 

 • Bibliografiske poster som er knyttet til navneautoriteten i Alma, i praksis bestanden i BIBSYS-konsortiets bibliotek, inkludert Nasjonalbiblioteket.  
 • Navneautoriteter som er tatt i bruk av Biblioteksentralen, inneholder en URI i MARC-felt 024 (Other Standard Identifier) som lenker til Biblioteksentralens vokabulartjeneste der det finnes oversikt over verk som er knyttet til navneautoriteten.  
 • Enkelte navneautoriteter, for eksempel de som er importert fra NRK, kan ha titler listet i MARC-felt 672 (Title Related to the Entity).  
 • Mange navneautoriteter inneholder en lenke til VIAF (Virtual International Authority File) og til ISNI. Her kan det finnes titler på utgivelser som er knyttet til navneautoriteten.   

Dataelementene er strukturert i MARC 21 Format for Authority Data

Ansvaret for innholdet i registeret er delt.

Nasjonalbiblioteket er ansvarlig for autoriteter som er knyttet til pliktavlevert materiale og annet materiale i Nasjonalbibliotekets samling.

Bokbasen (2017 – november 2020) og Biblioteksentralen registrerer (fra november 2020) autoriteter på vegne av Nasjonalbiblioteket som en del av leveransen av metadata til folke- og skolebibliotek. Autoritets-ID-en fra autoritetsregisteret som er inkludert i metadataposter gir grunnlag for framtidige fellestjenester basert på autoritetsregisteret. Det er derfor svært viktig at de ikke slettes i bibliotekenes kataloger. 

Bibliotekene i BIBSYS-konsortiet er ansvarlig for autoriteter som er knyttet til deres samlinger. Bokbasen bruker også autoriteter fra Felles autoritetsregister for personer og korporasjoner i sin produksjon av bibliografiske poster.

NRK bidrar med autoriteter for musikkutgivelser.

Registeret kan bli utvidet med autoriteter fra flere kilder. 

Felles autoritetsregister for personer og korporasjoner er tatt høyde for i Nasjonalbibliotekets personvernerklæring