Avistjenesten og andre tilganger til aviser fra Nasjonalbiblioteket

Nasjonalbiblioteket har en nesten komplett samling av aviser utgitt i Norge. Omtrent halvparten av disse er digitalisert, og utgavene ligger søkbare på Nettbiblioteket. Nesten alt finnes også på mikrofilm. Alle digitale aviser kan leses i Nasjonalbibliotekets lokaler.

Hele den digitale samlingen er tilgjengelig på lesesal i Nasjonalbiblioteket. Noen aviser kan også leses digitalt gratis i alle norske bibliotek. Tilgangene er gitt av rettighetsopphaverne etter avtaler med Nasjonalbiblioteket, og vi jobber stadig med å få nye avtaler.

De fleste aviser har en forsinkelse på 14 dager før de blir tilgjengelig i tjenesten.

Avisstjenesten

Avistjenesten er en tjeneste som gjør det mulig for brukeren å åpne et utvalg aviser på sin egen maskin ved hjelp av et brukernavn og passord som man logger inn på Nettbiblioteket med.

Det er de ansatte i bibliotekene som gir brukerne en utvidet tilgang til materialet som ligger på nettbiblioteket gjennom å hente ut et passordet som trengs til Avistjenesten.

Hvordan får brukeren tilgang?

  1. Du som jobber i bibliotek, logger inn på nb.no/syn med det samme brukernavnet og passordet som dere logger på BaseBibliotek med.
  2. Her genererer deres dagens passord.
  3. Brukernavnet som skal benytte for å tilgang til Avistjenesten består av biblioteknummeret til deres bibliotek, etterfulgt av @genbib.nb.no
  4. Brukeren logger på Nettbiblioteket ved å trykke Logg inn øverst i høyre hjørne på nettsiden nb.no. Her skriver de inn brukernavnet og passordet dere har gitt dem.

Brukeren må møte opp i biblioteket for å få innloggingsinformasjon. Avtaleverket gjelder for bruk i bibliotek. Vi anbefaler å generere nytt brukernavn og passord hver dag, passordet står til dere genererer et nytt.

Se en gjennomgang av framgangsmåten her:

Hvilke aviser har brukeren tilgang til?

Her ligger en oversik over hvilke aviser som er tilgjengelig hvor

Hvordan kan man søke i avisene?

Se en innføring i hvordan man kan gå fram for å søke i avisene av Inger Stenersen her:

Reklamemateriell for Avistjenesten

Vi har laget plakat, flyer og et banner til sosiale medier dere kan bruke i biblioteket.

Andre tilganger

Digital tilgang til pliktavlevert materiale

Forskrift til åndsverkloven gir digital tilgang til pliktavlevert materiale for forsknings- og dokumentasjonsformål i norske folkebibliotek, Stortingsbiblioteket, Sametingets bibliotek og andre offentlige bibliotek. Tilgangen gis av Nasjonalbiblioteket, tilbys gjennom strømming av materiale. Her får man tilgang også til det som er nylig utgitt.
Les mer her.

Digitalt fjernlån

Åndsverkslovens forskrifter gir mulighet for digitalt fjernlån til bibliotek. Dette gjelder publikasjoner som allerede er digitalisert av Nasjonalbiblioteket, og som ikke ligger åpent tilgjengelig. Filene kan kun gjøres tilgjengelig på dataterminal i bibliotekene.
Les mer her.

Bestille enkeltartikler/sider fra aviser

Depotbiblioteket er en tjeneste fra Nasjonalbiblioteket som også leverer kopier av avissider. Ved behov leveres digitale kopier av avissider. For digitale årganger nyere enn 1920 må bestiller innhente tillatelse fra rettighetshaver i forkant. Bruker må da først innhente tillatelse hos utgiver.

Oppdatert prisliste og mer informasjon om finner du her.

Aviser kan bestilles gjennom å fylle ut bestillingsskjema.

Avistjenesten kan også kontaktes ved å sende en mail til avis@nb.no.

Du kan søke etter aviser her.

Spørsmål?

Kontakt oss på epost.