Tilganger til aviser fra Nasjonalbiblioteket

Nasjonalbiblioteket har en nesten komplett samling av aviser utgitt i Norge. Omtrent halvparten av disse er digitalisert, og du kan søke i det digitalisert materialet på Nettbiblioteket. Men ikke alle avisene er tilgjengelig for å lese i fulltekst.

Tilgang til aviser i biblioteket – Avistjenesten

Avistjenesten er en tjeneste fra Nasjonalbiblioteket som lar brukere av norske bibliotek lese et utvalg av aviser på sin egen maskin ved hjelp av et brukernavn og passord som de logger inn på Nettbiblioteket med.

Det er de enkelte bibliotekene som må gi sine brukere den utvidede tilgangen til materialet. Dette gjør de gjennom å hente ut passordet som trengs fra Nasjonalbiblioteket.

Tilgangene er gitt av rettighetshaverne etter avtaler med Nasjonalbiblioteket.

Hvordan får brukeren tilgang?

  1. Du som jobber i bibliotek, logger inn på nb.no/syn med det samme brukernavnet og passordet som dere logger på BaseBibliotek med.
  2. Her genererer dere dagens passord.
  3. Brukernavnet som skal benyttes for å tilgang til Avistjenesten består av biblioteknummeret til deres bibliotek, etterfulgt av @genbib.nb.no
  4. Brukeren logger på Nettbiblioteket ved å trykke Logg inn øverst i høyre hjørne på nettsiden nb.no. Her skriver de inn brukernavnet og passordet dere har gitt dem.

Hvilke aviser har brukeren tilgang til?

Her ligger en oversikt over hvilke aviser som er tilgjengelig hvor

Reklamemateriell for Avistjenesten

Vi har laget plakat, flyer og et banner til sosiale medier dere kan bruke i biblioteket.

Andre tilganger

Digital tilgang til pliktavlevert materiale

Forskrift til åndsverkloven gir digital tilgang til pliktavlevert materiale for forsknings- og dokumentasjonsformål i norske folkebibliotek, Stortingsbiblioteket, Sametingets bibliotek og andre offentlige bibliotek. Tilgangen gis av Nasjonalbiblioteket, tilbys gjennom strømming av materiale. Her får man tilgang også til det som er nylig utgitt.
Les mer her.

Bestille enkeltartikler og sider fra aviser

Depotbiblioteket er en tjeneste fra Nasjonalbiblioteket som også leverer kopier av avissider. Ved behov leveres digitale kopier av avissider. For digitale årganger nyere enn 1920 må bestiller innhente tillatelse fra rettighetshaver i forkant. Bruker må da først innhente tillatelse hos utgiver.

Oppdatert prisliste og mer informasjon om finner du her.

Aviser kan bestilles gjennom å fylle ut bestillingsskjema.

Avistjenesten kan også kontaktes ved å sende en mail til avis@nb.no.

Du kan søke etter aviser her.

Spørsmål?

Kontakt oss på epost.