Nasjonalbibliotekets automatlager

Nasjonalbibliotekets automatlager

Nasjonalbiblioteket har flere automatlager, og Depotbibliotekets samling er lagret i to av dem (automatlager 1 og 2). 

Lagrene inneholder 73 000 stålkasser, som er plassert i stålreoler. Mellom stålreolene går fem robotkraner, som frakter kassene inn og ut av lageret.

Publikasjonene i lageret er kaoslagret. Dette innebærer at publikasjonene ikke har fast plass i lageret. Kassene har heller ingen fast lokasjon.

Ordrene til Depotbiblioteket blir automatisk oversendt til automatlagrene hver morgen. Fem plukkstasjoner plukker og registrerer de bestilte publikasjonene som utlånt.

Kontakt oss gjerne for spørsmål om Depotbibliotekets automatlager.  depotbiblioteket@nb.no