Digital artikkelformidling

Nasjonalbiblioteket og Kopinor har inngått en avtale om digital kopiering og formidling av trykte publikasjoner. Avtalen gir Nasjonalbiblioteket og andre norske offentlige bibliotek anledning til å sende elektroniske kopier av publikasjoner som finnes i biblioteket i trykt form.  Kopien kan sendes enten direkte til sluttbruker eller sluttbrukers bibliotek.

Avtalen gjelder ikke dagspresse, notepublikasjoner eller materiale som er utgitt og anskaffet i digital form.