Digitale artikkelkopier

Depotbiblioteket leverer også digitale artikkelkopier

Artikkelreferansene fra Norart inngår i Depotbibliotekets katalog i Bibliofil, og artikler kan bestilles på samme måte som lån.

På grunn av budsjettsituasjonen avvikler Depotbiblioteket fra 1. januar 2023 tjenesten med artikkelkopier fra utenlandske tidsskrift. Dette gjelder tidsskrifter som er kodet med SOFT i Depotbibliotekets katalog. Tjenesten vil ikke bli igangsatt igjen, da materialet er tilgjengelig via utenlandske institusjoner. Samlingen med utenlandske tidsskrift merket SOFT vil bli kassert.