Strategisk råd – Nasjonal bibliotekstrategi 2020 – 2023

Nasjonalbiblioteket har opprettet et råd for å følge opp Nasjonal bibliotekstrategi 2020–2023. Rom for demokrati og dannelse. Rådet skal bidra til at Nasjonalbiblioteket fører en god, regelmessig og samordnet dialog med bibliotekene i strategiperioden. Rådet består av 15 medlemmer fra bibliotek over hele landet.

Rådet består av:

Anette Kure, Sarpsborg
Anna Løken, Høgskolen i Innlandet
Anne Torill Stensberg, Stavanger
Birgithe Schumann-Olsen, Tønsberg (Nytt medlem 3.1.2023)
Bodil B. Breivikås, Verdal
Heidi Hovemoen, Viken
Henriette Stolz, Skien
Hildegunn Hestnes, Trøndelag
Johanne Raade, UIT, Norges arktiske universitet
Jorun Systad, Sunnfjord
Knut Skansen, Oslo
Per Olav Sanner, Hamar
Randi Lundvall, Gjerstad
Rune Stordahl, Farsund
Siri Tidemann Naalsund, Asker (gikk ut 18.10.2023)
Sonja Kristin Granaas, Alta

Referat fra møter i strategisk råd

Møte 12.04.2023

Møte 18.10.2022

Møte 21.04.2022

Møte 19. oktober 2021

Møte 02.06.2021

Møte 21.10.20

Møte 18.06.20