Nasjonalbibliotekets anbefaling til modell for utlån av digitale lydbøker i folkebibliotek

  • Nasjonalbiblioteket anbefaler at folkebibliotekene bør ha tilgang til å kjøpe digitale lydbøker utgitt av norske forlag for å låne dem ut til sine brukere.
  • For å ha tilgang til lydbøkene må bibliotekene kunne kjøpe tilgang til enkelttitler i form av lisenser.
  • Nasjonalbiblioteket anbefaler at prisen på digitale lydbøker til bibliotekene er den samme som utsalgsprisen på digitale lydbøker i markedet.
  • Nasjonalbiblioteket anbefaler at lisensene selges i pakker med seks utlån til utsalgsprisen av én lisens.
  • Bibliotekene kan låne ut lydbøker (gi tilgang til filer) som enkelteksemplarer. Det vil si at en bok som er utlånt, ikke vil være tilgjengelig for andre lånere før etter 14 dager.
  • Et utlån skjer når en bok har blitt lyttet til av en låner minst 10 % av total spilletid.
  • Den tekniske plattformen for utlån av digitale lydbøker til folkebibliotekene vil være den samme som for e-bøker.
  • Ordningen kan evalueres etter ett år og skal evalueres etter tre år.

Digitale lydbøker inngår ikke i innkjøpsordningene for bøker. Dette gjør at det enkelte bibliotek selv må ta hele kostnaden med å låne ut gratis digitale lydbøker. Nasjonalbibliotekets anbefaling inneholder ingen føring om at folkebibliotekene skal tilby brukerne lån av kommersielle digitale lydbøker.

Lånere som har rett til bruk av tilbudet fra Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, skal veiledes om dette gjennom folkebibliotekene og kunne registrere seg der som brukere og dermed få tilgang til hele bestanden av lydbøker i Norge.