20 millioner kroner til e-bøker i folkebibliotek

Som en del av tiltakspakken for å sikre befolkningen tilgang til bibliotektjenester når bibliotekene er stengt har regjeringen bevilget 20 millioner kroner til innkjøp av e-bøker til folkebibliotek. 

Midlene vil bli fordelt til fylkesbibliotekene (konsortsiene) etter folketall. Nasjonalbiblioteket vil sende ut en fordelingsnøkkel direkte til fylkesbibliotekene i løpet av tirsdag den 24.3. 

Det enkelte fylke bestemmer selv hvilke bøker som skal kjøpes inn og hvordan midlene fordeles mellom ordinære e-bøker og digitale lydbøker. 

Regjeringen har også bevilget 5 millioner kroner til digital formidling i folkebibliotekene. Nasjonalbiblioteket vil så snart det er mulig også fordele disse midlene ut til bibliotekene.