55 søknader om utviklingsprosjekt i bibliotekene

Nasjonalbiblioteket har mottatt 55 søknader fra bibliotek om midler til bibliotekutvikling i 2023. Søknadsfristen gikk ut 13. februar. Til sammen søker bibliotekene om rundt 30 millioner kroner til ulike utviklingstiltak.

Vi tar sikte på å behandle søknadene og informere om tildeling innen påskeferien. Tildelingsbrevet til de som mottar utviklingsmidler blir sendt ut i april/mai, og vi tar sikte på å betale ut midlene i løpet av sommeren, senest 1. september.

Nasjonalbiblioteket disponerer prosjekt- og utviklingsmidler som skal stimulere til utvikling i norske folke- og fagbibliotek.

Rammene for prosjekt- og utviklingsmidlene blir fastsatt av Nasjonalbiblioteket i tråd med disponering av spilleoverskudd fra Norsk Tipping samt føringer i Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023.