62 utviklingssøknader på til sammen 30 millioner

Nasjonalbiblioteket har mottatt rundt 62 søknader fra bibliotek om midler til bibliotekutvikling i 2022. Søknadsfristen var 15. februar. Til sammen søker bibliotekene om over 30 millioner kroner.

Det tas sikte på å behandle søknadene innen påskeferien og informere om tildeling rett over påske. Tildelingsbrev til mottakere av utviklingsmidler vil bli sendt ut i april/mai, og midler vil trolig bli utbetalt i løpet av sommeren, senest tidlig høst.

Nasjonalbiblioteket disponerer prosjekt- og utviklingsmidler som skal stimulere til utvikling i norske folke- og fagbibliotek. Rammene for prosjekt- og utviklingsmidlene blir fastsatt av Nasjonalbiblioteket i tråd med disponering av spilleoverskudd fra Norsk Tipping samt føringer i Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023.