Å dyrke fram et prosjekt – Haakon Nyhuus-seminaret 2022

Mandag 28. november går årets Haakon Nyhuus-seminar av stabelen.

Å jobbe med et prosjekt samtidig som man tar hånd om den daglige driften kan være krevende, og med årets seminar ønsker vi å gi dere noen tips til hvordan man kan få til dette. Vi vil vise fram noen av de flotte prosjektene rundt om i landet, til inspirasjon og nytte.

I tillegg har vi med to eksterne foredragsholdere som vil si noe om hvordan man jobber med prosjekter, men framfor alt hvordan få idéer til dette arbeidet.

Hvordan kommer man egentlig opp med et prosjekt? Vi tar for oss prosjektledelse, gjennomføring og justeringer underveis, og det som ofte glemmes – det nødvendige etterarbeidet. Men framfor alt fokus på hvordan man får idéer og inspirasjon til et prosjekt.

Seminaret vil bli strømmet via denne lenken. Ingen påmelding, ikke noe passord eller kode.

Mer detaljert informasjon om programmet finner du her

Om programmet

En utenforståendes innblikk i biblioteksprosjekt

Kristian Spilhaug
er 44 år, far, ektemann, konsulent, kursholder, prosjektleder og foredragsholder. Han har en tendens til å tenke utenfor boksen og komme med innsikt som gir utsikt til nye innspill og utspill. Han har vært prosjektleder siden 2009, og har holdt mer enn 100 kurs i prosjektledelse. Kristian er smittende entusiastisk og glad i å engasjere sitt publikum.

Folkebibliotek som kunnskapsaktør

Et treårig prosjekt for folkebibliotekene i Troms som i 2021 ble videreført som et ettårig prosjekt for alle folkebibliotek i Troms og Finnmark. Målsetningen var og er å utvikle folkebibliotekene som læringsarena og kunnskapsaktør i lokalsamfunnet. Universitetsbiblioteket ved UIT er en sentral samarbeidspart i prosjektet. Hva vil det si å være en kunnskapsaktør i lokalsamfunnet? Hvordan kan samhandling mellom ulike biblioteker gi ny kunnskap og forståelse? Og i en verden hvor informasjonsstrømmen er stor, hvor blir det av kunnskapsformidlingen i folkebibliotekene? Ved Helga Kristine Pettersen og Tanmayo Olsen fra Troms og Finnmark fylkesbibliotek.

Studenttjenester i folkebibliotek

Et toårig prosjekt som startet opp våren 2022. Hovedmålet er å styrke bibliotektjenestene for studenter som bor og studerer i regionen. På den måten vil Senja bibliotek bidra til at flere starter opp og fullfører sin utdanning. Prosjektet kartlegger studenttilbudet og studentgruppa, og skal videreutvikle relevante tjenester tilpasset dagens studenter og deres behov. Prosjektet ses i sammenheng med Folkebibliotek som kunnskapsaktør. Ved Mats Ivan Larsen, prosjektleder ved Senja bibliotek.

Filmatisk formidling

Elisabeth Skråmestø Wyller er litteraturformidler for barn og unge og Ragnar Myholt Rørnes jobbar primært med visuell profilering ved Bergen Offentlige Bibliotek. Dei jobbar i prosjektet Filmatisk formidling der dei lager formidlingsfilmar for mellomtrinnetGjennom foredraget får ein innsikt i formidlingstanken bak prosjektet, korleis det er løyst praktisk.

Zoom inn, zoom ut

Filminteressen er i dag noe som berører svært mange mennesker uavhengig av alder, sosial status og bakgrunn. For å komme dette i møte har Mossebibliotekene utviklet en digital filmklubb, hvor det fokuseres på filmkompetanse og inviteres til samtale og refleksjon rundt film. Ved Kristoffer Tangård, filmansvarlig v/ Mossebibliotekene.

Slutt å lete etter gode ideer

Nima Shahinian er Strategic Design Lead i det globale designbyrået Designit, og regnes for å være en av Norges fremste designere. Han er kjent for sin radikale tenkning, kombinasjon av teknologi, funksjonalitet, brukeropplevelse og sosialantropologi i sine designprosesser. Han underviser i tillegg ved OsloMet og AHO.

I januar 2022 ble det offentlig kjent at Nima har kvalifisert som den første norske astronautkandidaten, og at han hadde begynt sin trening. Pr nå ligger det an til at Nima blir den første nordmannen og designeren i verdensrommet, med en tentativ oppskytning til den internasjonale romstasjonen Q1 2024.

I foredraget forteller Nima om det tankegodset som kreves for å komme fram til de beste ideene, og å tørre tenke radikalt og annerledes. Han kommer inn på metoder han selv bruker i sine designprosesser når han jobber med komplekse problemstillinger, metoder alle kan lære å bruke uansett hva man jobber med. Foredraget er visuelt, underholdende, inspirerende og viktigst av alt – lærerikt..

Seminaret er en feiring av Haakon Nyhuus og den nyvinningen han sto for innen bibliotekdrift. Samtidig er det en feiring av den nyskapning og utvikling vi ser i bibliotekene i dag.