Utviklingsprosjekter

Aktuelle prosjekter: Bibliotekets litteraturpris

Bibliotekets litteraturpris er lansert – en bokpris lesere og bibliotekansatte stemmer fram sammen.

Om prisen

Landets åtte største folkebibliotek har tatt initiativ til en ny pris, på vegne av alle landets folkebibliotek. Blant de ansatte ved storbybibliotekene ble det først stemt frem en langliste på 55 bøker i januar 2022. Gjennom en nominasjonskonferanse i april, ble disse redusert til ti nominerte bøker.

Lesere og bibliotekansatte i hele landet kan nå gi sin stemme til tre favorittbøker fram til den 24. oktober 2022. Alle folkebibliotek i landet kan være med på den årlige kampanjen, der målet er å skape blest om god litteratur, og få voksne til å lese mer.

Det er de norske storby-bibliotekene i Bergen, Bærum, Drammen, Kristiansand, Oslo, Stavanger, Tromsø og Trondheim som har tatt initiativ til den nye litteraturprisen. 

Nyskapende samarbeid om litteraturformidling for voksne 

Initiativtagerne bak prisen ønsker å skape oppmerksomhet og engasjement rundt bøker som både har bred leserappell og høy litterær kvalitet, og legge grunnlaget for et landsdekkende nettverk av lesere. Prisen er også en satsing for å kunne utvikle felles verktøy for formidling i folkebibliotekene.

I prosjektet er det planlagt formidling som omfatter nettside, deling av tips og presentasjoner, tips til lesesirkler, forfattermøter og podkaster av de ti nominerte bøkene som skal distribueres nasjonalt.

«Ambisjonen er at Bibliotekets litteraturpris blir utgangspunkt for en nasjonal satsing på formidling mot voksne, og at vi får med oss alle landets bibliotek til felles innsats for å øke lesing og interesse for god samtidslitteratur i en voksen målgruppe.»

Sitat fra prosjektsøknaden

Støtte fra Nasjonalbiblioteket 

Nasjonalbiblioteket støtter prosjektet med midler, med vekt på etableringen av prisen og formidlingen av de nominerte bøkene.

Nasjonalbiblioteket synes prosjektet er godt fundert og samsvarer godt på utlysningen av utviklingsmidlene for 2022. Nytenkende samarbeid mellom storbybibliotekene, praktisk anvendelighet og framtidsperspektiv er inkludert. Selve driftsformen videre må bibliotekene finne en modell for. Hvert storbybibliotek har bidratt med egenandel i prosjektet.