Utviklingsprosjekter

Opplæring i samskaping fortsetter

Lars Ulrich holder kurs i samskaping. Foto: Marius Græsby

Med prosjektet Samskaping – fra planverk til hverdagspraksis ønsker fylkesbibliotekene i Troms og Finnmark, Vestfold og Telemark, Rogaland, Viken og Innlandet å ruste bibliotekansatte i Norge til å arbeide samskapende. Prosjektet ledes fra Innlandet, med Øystein Stabell som prosjektleder.

Prosjektsøkerne ønsker å ta interesserte bibliotekfolk i Norge et viktig samskaperskritt videre fra prosjektet «Biblioteket som samskaper» som ble gjennomført 2018-2020. Nasjonalbiblioteket har støttet begge prosjektene med utviklingsmidler, og prosjektet har egne innholdssider på bibliotekutvikling.no

Samskape med frivillige – som likeverdige parter

Som en del av prosjektet tilbyr de høsten 2022 et kurs for bibliotek som er motivert for å ta et skritt videre: Det kan være å se på gamle partnere med nypussede, samskapende briller, eller å skjerpe blikket for å finne nye samarbeidspartnere i nærheten.

Hva er samskaping?

Samskaping foregår i prosesser der offentlige organisasjoner utvikler og produserer velferd sammen med borgerne ikke for borgerne.

Malene Bødker Leerberg: «Samskaping for nybegynnere»

Bibliotekfolk og frivillige har lenge samarbeidet, men går nå inn i problemstillingen om å lykkes som likeverdige parter. 2022 er Frivillighetens år, og dermed en ypperlig mulighet til å koble bibliotek og frivilligheten på en ny, samskapende måte etter pandemien.

Samskaping – en introduksjon er et digitalt seminar spesielt rettet mot deg som vil delta på kursrekken Samskaping med frivilligheten, men ikke har en grunnleggende kjennskap til begrepet samskaping fra før.

Samskaping med frivilligheten er et digitalt kurs i tre deler. Mellom samlingene vil deltakerne få hjemmeoppgaver i form av praktisk arbeid med frivilligheten i egen kommune.

https://bibliotekutvikling.no/arrangement/samskaping-en-introduksjon/
https://bibliotekutvikling.no/arrangement/samskaping-med-frivilligheten/

Tidligere erfaring

Prosjektet om samskaping har egne sider på bibliotekutvikling.no. Her kan du finne bakgrunn og utarbeidede ressurser.

Nettkurset «Startpakke for samskaping»  gir bibliotekarer muligheten til å teste og bli kjent med verktøy og metoder som er gode å bruke når man arbeider samskapende.   
 
I boka Biblioteket som samskaper – erfaringer fra biblioteket som samfunnsutvikler deler prosjektdeltakerne sine viktigste erfaringer fra prosjektet.   

Prosjektsøknaden: Samskaping- Fra planverk til hverdagspraksis – Prosjektbank (bibliotekutvikling.no)