Materialehåndtering i bibliotek og korona

Tekst: Svein Arne Tinnesand

Nasjonalbiblioteket har vært i kontakt med Folkehelseinstituttet ved Tone Bruun som er overlege ved Avdeling for smittevern og vaksine. Bakgrunnen for henvendelsen er at det har vært uklart hvilke anbefalinger FHI gir når det gjelder håndtering av materiale i bibliotek. I svaret vektlegges renhold og håndhygiene. 

SARS-CoV-2 (koronaviruset) smitter gjennom dråpe- og kontaktsmitte ved at viruset slynges ut ved hosting/nysing i en avstand på 1-2 meter fra der den syke oppholder seg. Dråpene faller ned på flater i omgivelsene og kan gi indirekte kontaktsmitte. Faren for at noen skal bli syke gjennom indirekte kontaktsmitte avhenger igjen av en rekke forhold; flaten må inneholde tilstrekkelig mengde med virus og den som berører den forurensede flaten må berøre ansiktet (nese, munn og øyne) med forurensede hender i løpet av kort tid.  

Studier har vist at viruset kan overleve på ulike typer flater fra timer til opptil dager. Vi vurderer det slik at risiko for indirekte smitte fra bøker er lav. Det å iverksette spesielle tiltak som å sette bøkene i karantene eller rengjøre bøkene på grunn av covid-19 er ikke nødvendig.  

Ansatte bør ha gode rutiner for håndhygiene (håndvask eller hånddesinfeksjon) ved all kontakt med bøker. 

Et generelt godt renhold av alle flater og felles berøringspunkter er også et viktig tiltak. Dere kan finne informasjon om dette her.