Aslak Sira Myhre: Nasjonalbibliotekets plan for et styrka digitalt tilbud i krisetider

Tekst: Aslak Sira Myhre, nasjonalbibliotekar

Alle landets bibliotek holder nå stengt. Det betyr at Norge står uten et fysisk bibliotektilbud, både for elever, studenter, forskere og allmennpublikum. Nasjonalbiblioteket har gjennom nettbiblioteket den eneste infrastrukturen som kan kompensere noe for de stengte bibliotekene. Men vi har ikke rettighetene til materialet i samlingene våre sjøl, de er regulert av lovverk og avtaler med rettighetshavere. Vi kan derfor ikke bare åpne samlinga for er bruk uten videre. Men vi jobber med flere konkrete tiltak.

Aslak Sira Myhre

Vi jobber for å gi tilgang til det pliktavleverte materialet som bibliotekene har kunne gi tilgang til i sine lokaler. Vi har bedt om å få lov til å administrere de to lisensene som er forbeholdt bibliotek sjøl, og dermed kunne gi tilgang etter søknad til folk i hele landet. Dette er forbeholdt forskning og dokumentasjon, men vil kunne gi studenter og forskere som ikke er tilknytta til universiteter eller høyskoler den tilgangen de trenger.

Vi har tatt kontakt med Kopinor for å prøve å forhandle fram en midlertidig utvidelse av bokhyllavtalen til også å gjelde for bøker gitt ut fram til 2010 eller 2015 og med mulighet for elever og lærere til å bruke dette i skolen så lenge bibliotekene er stengt.

Vi arbeider for å få midler til at bibliotekene kan gjøre ekstraordinære innkjøp av e-boklisenser for å gjøre digitale bøker og lydbøker tilgjengelige når de fysiske ikke er det.

Vi vil følge opp et slikt utvida e-boktilbud med ekstraordinære midler til digital formidling og til digitale arrangement i regi av bibliotekene.

I tillegg til dette, gjør vi vårt beste for å gi et så godt tilbud som mulig fra Nasjonalbiblioteket. Vi styrker den digitale referanse- og publikumstjenesten. Vi lager arrangement og foredrag som vi strømmer. Vi planlegger formidling av utstillinger, samlinger og fagfolk via nettet. Og vi promoterer nettbiblioteket mer enn vanlig for å gjøre folk oppmerksomme på hva som finnes.

Det er ei kaotisk tid for alle i Norge nå, og det gjør at ikke alle prosesser går like raskt som vi skulle ønske oss. Men bibliotekene er helt avgjørende institusjoner i samfunnsveven. De er samlingspunkter for folk, de er sentre for kunnskap og kultur, for formidling og for utdannelse. Og de er et gratis tilbud som vi vet er særlig avgjørende for dem som har dårlig råd eller lite tilgang på bøker hjemme. Dette er noe vi trenger mer enn før i disse ekstreme tidene.