Avtalen om utvidet tilgang til pliktavlevert materiale opphører

30. juni opphører avtalen vår om utvidet tilgang til pliktavlevert materiale, og vi må alle tilbake til den opprinnelige metoden for tilgang ved å sende søknad.

Det betyr følgende:

  • Feide-tilgang gis bare til vitenskapelig ansatte i UH-sektoren. De som mister Feide-tilgangen er da studenter, lærere, elever i videregående skole og grunnskole. 
  • Antall samtidige lisenser per objekt for Feide-brukere reduseres fra 30 til 4.
  • Antall samtidige lisenser per objekt for biblioteksbrukere reduseres fra 4 til 2.
  • Karantenetiden på et objekt gjeninnføres. Etter endt lån går det to timer før objektet kan åpnes igjen av samme bruker.